SOLURILE alcaline

20 decembrie 2022
Publicat:Naturevo SRL

Însuşirile fizice ale solului influenţează regimul aerohidric al solurilor şi dezvoltarea sistemului radicular al plantelor. Textura solului reprezintă însuşirea cea mai importantă a solului. Aceasta poate determina tehnologia de cultura adecvată. Aplicarea irigaţiei şi a fertilizării sunt influențate de textura solului.

La solurile din ţara noastră se constată o creştere a concentraţiei soluţiei solului în orizonturile superioare, din primăvară spre vară, datorită diminuării umidităţii solului prin evaporare, şi a proceselor de descompunere a resturilor organice în partea superioară a profilului de sol.

Concentraţia soluţiei solului poate să crească şi în perioada primăvară-vară timpurie, când are loc creşterea masivă a plantelor, iar în soluţie pătrund diverse secreţii ale rădăcinilor plantelor şi diferiţi produşi de descompunere ai resturilor organice.

În România solurile cu reacţie alcalină sunt în jur de 500 – 600 mii de hectare, acestea trebuie ameliorate prin aplicarea de amendamente şi aduse în domeniul necesar pentru creşterea şi dezvoltărea plantelor de cultură.

Cationii schimbabili cei mai frecvenţi întâlniţi în aceste tipuri de soluri, care conferă proprietăţi bazice, sunt: Ca2+, Mg2+, K+ , Na+ , Al3+.

În cazul solurilor cu un conţinut ridicat de săruri solubile sau ioni de sodiu se impune corectarea reacţiei acestora, prin aplicarea amendamentelor care să conducă la scaderea pH-ului.

Corectarea reacţiei alcaline a solurilor, se face prin utilizarea de amendamente cu rol acidifiant: gips, fosfogips, clorura de calciu, sulf nativ.

Eficienţa amendamentelor creşte odată cu aplicarea unui complex de măsuri agropedoameliorative pentru îmbunătăţirea proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale solului.

Problemele solurilor bazice

Înainte ca un nutrient să poată fi folosit de către planta, el trebuie întâi dizolvat în soluția solului. Marea majoritate a nutrienților sunt solubili în condiții de pH neutru sau slab acid, și nu sunt disponibili pe solurile bazice.

● La un pH > 7 este împiedicată disponibilitatea Fierului, Magneziului, Zincului, Cuprului și Borului;

● La un pH > 7,5 avem blocaje foarte semnificative ale Fosforului;

● Este afectată activitatea microbiană din sol;

SULFOPRILL este un amendament de sol pe bază de sulfat și carbonat de calciu micronizat și granulat, creat special pentru solurile bazice sărăturate (cu surplus de sodiu).

SULFOPRILL reprezintă o excelentă sursă de sulf și calciu, nutrienți importanți pentru producția agricolă.Avantaje SULFOPRILL pentru culturi

● Îmbunătățește structura solurilor alcaline;

● Scade pH-ul solurilor alcaline;

● Măreşte absorbţia fertilizanților de către plante şi eficienţa îngrășămintelor aplicate;

● Creşte rezistenţa plantelor la stresul biotic si abiotic;

● Sulful este un element esențial în formarea proteinelor, enzimelor, vitaminelor și clorofilei;

● Ajută la dezvoltarea nodozităților și fixarea eficientă a azotului;

● Îmbunătățește nutriția și celelalte procese fiziologice;

● Oferă calciu, esențial pentru a spori producția;

● Maximiează absorbția și celelalte elemente nutritive;

● Ajută la dezvoltarea rădăcinii;

● Eliberează rapid calciul, ca element de nutriție;

● Nu determină efecte fitotoxice.Avantaje SULFOPRILL pentru sol

● Calciul, este important pentru structurarea solului;

● Îmbunătățește rapid pH-ul solului, corectându-l până la cel mai productiv nivel;

● Creează o structură mai bună și implicit îmbunătățește porozitatea;

● Mărește capacitatea solului de a reține apa;

● Stabilizeză materia organică;

● Ajută la dezvoltarea sistemului radicular;

● Poate fi utilizat în agricultura ecologică;Avantaje SULFOPRILL la aplicare

● Utilizare flexibilă: se poate aplica și în vegetație;

● Se încadrează ușor în orice programe de fertilizare;

● Se aplică ușor cu mașini de împrăștiat standard;

● Asigură o eficiență ridicată prin acțiunea rapidă în sol;

● Disponibilizează nutrienții necesari pentru plante;

● Util în agricultura de precizie;

● Nu este iritant pentru utilizator;

● Nu este coroziv pentru mașinilie și utilajele folosite la aplicare.


Pentru oferte personalizate și consultanță de specialitate, apelați la reprezentantul NATUREVO din zona dumneavoastra!

https://naturevo.ro/contact