SOLUL – bază pentru producția agricolă

19 decembrie 2022
Publicat:Naturevo SRL

REACŢIA soluției solului sau pH-ul

În funcţie de factorii pedogenetici, procesele pedogenetice şi stadiul actual de evoluţie genetică, solurile sunt îmbogăţite în ioni şi diferite substanţe generatoare de ioni (acizi, baze, săruri), care conferă solului un caracter mai acid sau alcalin.

pH-ul este determinat de concentraţia ionilor de hidrogen şi hidroxil existenţi în soluţia solului şi se exprimă în valori pH (cifre).

Dacă în soluţia solului predomină ionii de H+ reacţia este acidă, dacă predomină în soluţie ioni de OH- reacţia este alcalină.

Principalii factori care influenţează aciditatea sau alcalinitatea solurilor sunt: compoziţia chimică şi mineralogică a părţii minerale a solului, concentraţia sărurilor solubile, conţinutul şi natura substanţelor organice care se găsesc în sol, umiditatea solului, activitatea organismelor din sol.

Reacţia solului poate fi influenţată şi de secreţiile rădăcinilor plantelor sau de activitatea microorganismelor din sol prin producerea de acizi (oxalic, citric, etc.) care pot produce modificări ale reacţiei solului.

Importanţa reacţiei soluției solului

Cunoaşterea reacţiei solului prezintă o importanţă practică deosebită deoarece în funcţie de aceasta sunt alese sortimentul de culturi cu favorabilitatea cea mai ridicată şi măsurile ameliorative privind neutralizarea reacţiei acide sau alcaline a solurilor.

În general plantele cultivate preferă un mediu de reacţie slab acid - neutru (pH=6,3-7,2) pentru creşterea şi dezvoltarea lor optimă. Cu toate că există şi plante tolerante la condiţii extreme de aciditate ridicată sau alcalinitate, plantele cultivate suportă mai bine condiţiile de reacţie slab acidă decât alcalină.

În România solurile cu reacţie puternic acidă şi moderat acidă ocupă o suprafaţă de peste 2,5 milioane de hectare, iar cele cu reacţie alcalină în jur de 500-600 mii de hectare, aceste soluri trebuiesc ameliorate prin aplicarea de amendamente şi aduse în domeniul optim al creşterii şi dezvoltării plantelor de cultură.

Amendamentele pe bază de carbonat de calciu, îmbunătăţesc proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale solurilor, prin favorizarea unei mai bune structurări a solului, mineralizarea materiei organice, mobilizarea elementelor nutritive, blocarea mobilităţii elementelor toxice (Al3+), dezvoltarea microorganismelor din sol, inclusiv a bacteriilor fixatoare de azot.

CALCIPRILL – produs complex pentru ameliorarea și fertilizarea solului


Cu mici excepții, maximul de disponibilitate al elementelor nutritive este situat în zona de pH 6-7;

● La un pH < 6 avem deficienţe de Fosfor, Potasiu, Magneziu, Calciu, Molibden;

● La un pH < 4 se acumulează cantități în doză toxică de Aluminiu și Mangan;

Pentru a corecta reacția acidă a solului, cea mai bună alegere este un amendament pe bază de carbonat de calciu, dar cel mai important aspect de avut în vedere este formularea produsului. Cu cat produsul este mai fin, micronizat, cu atat el este mai reactiv. CALCIPRILL are cea mai mare viteză de acțiune deoarece finețea carbonatului de calciu (pleaca de la 1 micron pana la maximum 100 microni) este incomparabilă cu alte produse similare de pe piață.

Finețea carbonatului de calciu din CALCIPRILL aduce la pachetul de avantaje și nivelul ridicat de dispersie al produsului la nivelul solului.Avantaje CALCIPRILL pentru culturi

● Îmbunătățește nutriția și celelalte procese fiziologice;

● Oferă calciu, esențial pentru a spori producția;

● Maximiează absorbția și celelalte elemente nutritive;

● Ajută la dezvoltarea rădăcinii;

● Eliberează rapid calciul, ca element de nutriție;

● Pretabil pentru orice tip de sol, excepție solurile calcaroase;

● Nu determină efecte fitotoxice.


Avantaje CALCIPRILL pentru sol

● Calciul, este important pentru structurarea solului;

● Îmbunătățește rapid pH-ul solului, corectându-l până la cel mai productiv nivel;

● Creează o structură mai bună și implicit îmbunătățește porozitatea;

● Mărește capacitatea solului de a reține apa;

● Stabilizeză materia organică;

● Ajută la dezvoltarea sistemului radicular;

● Poate fi utilizat în agricultura ecologică.


Avantaje CALCIPRILL la aplicare

● Utilizare flexibilă: se poate aplica și în vegetație;

● Se încadrează ușor în orice programe de fertilizare;

● Se aplică ușor cu mașini de împrăștiat standard;

● Asigură o eficiență ridicată prin acțiunea rapidă în sol;

● Disponibilizează nutrienții necesari pentru plante;

● Util în agricultura de precizie;

● Nu este iritant pentru utilizator;

● Nu este coroziv pentru mașinilie și utilajele folosite la aplicare.


Pentru oferte personalizate și consultanță de specialitate, apelați la reprezentantul NATUREVO din zona dumneavoastră!

https://naturevo.ro/contact